Training 19


Szabo,L – Ivkov

Erzeugt mit ChessBase 8.0