Training 19


Smyslov – Botvinnik

Erzeugt mit ChessBase 8.0