Training 21

Padewski,N – Novoselski,Z

Erzeugt mit ChessBase 8.0