Training 24

Karaklajic,N – Nedeljkovic,S

Erzeugt mit ChessBase 8.0