Training 28

Manko – Jankovitz

Erzeugt mit ChessBase 8.0