Training 29


Thomas,G – Aljechin,A

Erzeugt mit ChessBase 9.0