Training 29

Kasparow,G – Anand,V

Erzeugt mit ChessBase 8.0