Training 31


Podgorny – Stulik

Erzeugt mit ChessBase 9.0