Training 31


Larsen,B – Ljubojevic,L

Erzeugt mit ChessBase 9.0