Training 37


Carrasco Fernandez,M – Jimenez Santolaria,V

Erzeugt mit ChessBase 9.0