Training 38


Novacek,K – Hrouda,J

Erzeugt mit ChessBase 9.0