Training 38


Romano,J – Nejanky,M

Erzeugt mit ChessBase 9.0