Training 42


Gilg,K – Szekely,J

Erzeugt mit ChessBase 9.0